2012. december 4., kedd

Rendezett birtokviszonyokat a falvakon!


Konfúciusz óta tudjuk, hogy: "Tudni, hogy mi a helyes, és nem aképpen cselekedni, a legnagyobb gyávaság.".  Ezzel a meggyőződéssel tesszük meg az első nyilvános lépést, hogy felhívjuk a községi és megyei vezetők figyelmét a probléma súlyosságára. Elhatározásunkban az egyre szaporodó jó példák száma is megerősített. Ezek a követendő példák mutatják, hogy ott, ahol valóban belátták a rendezett birtokviszonyok és a gazdasági életképesség közötti erős összefüggést, helyi emberek elhatározásából, helyi költségvetésből, a helyi emberek közreműködésével, mindenki hasznára meg lehetett oldani nemcsak a naprakész telekkönyvet, de még a tagosítást is.

Ezek, a szinte kizárólag helyi erőforrásokra támaszkodó, példák alapján úgy gondoljuk, hogy azokban a községekben ahol a birtokviszonyok rendezése még nem történt meg vagy nincs a prioritási lista legelső helyén az okok a következők lehetnek:

1) Tudatlanság, vagyis a helyi döntéshozók nem ismerték fel a naprakész telekkönyv fontosságát. Ezt hivatott orvosolni a most induló tájékoztatókampány.

2) Gyávaság, ahol a döntéshozók belátták, hogy a telekkönyvvel igazolható magántulajdon a gazdasági élet alapja, de ugyanakkor azt is tudják, hogy a birtokviszonyok rendezése összetett feladat, amit honi viszonyok mellett nem lehet megoldani néhány irodai csetepaté vagy néhány szavazatvesztés nélkül. Nekik adjon bátorítást Konfúciusz fenti mondása.

3) Területbitorlás, ahol a községi döntéshozók és hangulatkeltők közül kellően sokan érdekeltek a jelenlegi zavaros helyzet fenntartásában, legfőképp azért, hogy mások jogos tulajdonát, ingyen és bérmentve sokszor a tulajdonos tudta nélkül használják. Ezek ellen minden közösség, minden egyes becsületes tagjának kötelessége legalább apró, de konkrét lépéseket tenni.

Értékelésünk szerint, a székelyföldi birtokviszonyok rendezetlensége súlyosan meggyengítette a magántulajdon biztonságát. A jelenlegi helyzet egyértelműen a jogbitorlóknak és a zavarosban halászóknak kedvez és már középtávon a közösségek teljes széteséshez vezethet. Ezt a bejegyzésünket tájékoztatónak és figyelemfelkeltőnek szánjuk egy minden bizonnyal elhúzódó regionális kampányban. Szeretnénk, ha minél többen megosztanák és beszélnének róla.

Meggyőződésünk, hogy a pontos parcellahatárok és a naprakész telekkönyv hiánya az egyik fő oka a vidéki ingatlanok nyomott árainak. Bár a bejegyzésben főként vállalkozói és közösségfejlesztési szemszögből próbálom megvilágítani a problémát, egyértelmű, hogy a jelenlegi állapotok leginkább szenvedő alanyai a talajt és jövőt vesztett vidéki lakosok és vársora költözött örököseik. Tudom, hogy sokan pazaroltak el hónapokat az életükből ügyintézéssel és költöttek súlyos összegeket arra, hogy telekkönyvileg tiszta, eladható állapotba hozzák alacsony értékű vidéki ingatlanjukat. Az Ő megosztásaikra is számítok! 

A problémát a következőképpen  vázolhatnánk:

Rendezett birtokviszonyok nélkül nincs jogbiztonság, jogbiztonság nélkül nincs beruházás, beruházás nélkül nincs munkahely, munkahely nélkül nincs megélhetés. Ahol pedig nincs megélhetés onnan az emberek elmennek. Ahonnan pedig a tenni akaró és tenni képes emberek elmennek, ott egyszerűen nincs jövő!


A székelyföldi falvak többségében tapasztalható tulajdonjogi anarchiában a magánszektor működésképtelen  és nem tudja ellátni társadalmi feladatát a közösség életben tartásához.  Nem lehet jól fizetett munkahelyeket teremteni olyan körülmények között, ahol tulajdonjog tisztázatlansága miatt a helyi vállalkozók nem kapnak építkezési engedélyt. Mert végleges telekkönyv nélkül nem lehet egy jelenleg mezőgazdasági területet ipari területté nyilváníttatni  hogy arra üzemet, raktárat, istállót vagy bármi egyéb hasznos dolgot építeni lehessen. A területek rendezetlensége olyan fokú bizonytalanságot eredményez, ami a legtöbb józan gondolkodású embert eltántorítja a további fejlesztési beruházásoktól. Pl. inkább vesz egy városi tömbházlakást, amelyből biztos jövedelme származik, minthogy kibővítse vidéki kisüzeme épületét, hiszen esetenként az épület alatti telek 5 különböző gazda vagy azok örököseinek tulajdona! A fejlesztési beruházások és bővítések elmaradása pedig versenyképtelenné tette ezeknek a területeknek a vállalkozóit.

A mostani birtokviszonyok mellett képtelenség számottevő működőtőkét vonzani a területre, hiszen egy felelősségteljes partner szemében tárgyalásképtelen az a helyi üzletember, akinek üzleti tevékenységének nagy része, az esetlegesen külföldi beruházó szemében, érthetetlenül ingatag szokásjogon alapul.

Ha sikerül, akár csak egy kilkk erejéig is cselekvésre bírni legalább egy töredékét mindazoknak, akik sérelmeikkel és panaszaikkal az utóbbi 1-2 évben megkerestek, akkor már egy lépéssel közelebb kerültünk a megoldáshoz. Gondolkodom rajta, hogy jogász barátaim segítségével elkészítünk egy szabvány kérvényt, amit bárki kitölthet és leadhat azoknál az önkormányzatoknál, ahol a birtokviszonyok rendezetlensége miatt valamilyen hátrányt szenved(ett). Meggyőződésem, hogy kellő számú írott, jogilag megalapozott kérvény már sok polgármestert és helyi tanácsot fog cselekvésre ösztönözni, hiszen egy adott ponton egyszerűbb lesz megoldani a problémát, mint olcsó kifogásokat írott válasszá formálni és ezekkel ingerelni a választókat.

Amint köztudott, azok az önkormányzatok, ahol a megoldást keresték, már évek óta megtalálták. Azok az önkormányzatok, ahol a helyi döntéshozók a kifogásokat keresték, nos mit mondjak, ők is megtalálták azokat. Csupán annyi a különbség, hogy húsz év elteltével és számos követendő példa láttán az utóbbiakra kicsit sem vagyunk kíváncsiak.


2012. október 27., szombat

www.primipilatus.ro - honlapunk elkészült

., és a honlappal együtt minden tevékenységünk, új arculatot, formát és keretet kapott.

Ennél több magyarázatra, bemutatóra vagy öntömjénezésre nem is lenne szükség. A honlap on-line van, elérhető, gyors mint a villám, egyszerű mint egy tál leves, és mégis mutatós akár egy komondor. 

Így gondoljuk mi, de természetesen készek vagyunk apróbb módosításokat eszközölni, felhasználói sugallatra, és örömmel fogadjuk bárki racionálisan megindokolt jobbítási javaslatát.

Mint szinte mindennek amit csinálunk, a honlapnak is el kellett töltenie kb. egy évet a fiókban, át kellett esnie a: van-e rá pénz, kell-e ez nekünk, és a mi hasznunk lehet belőle kéréseken,  tántorognia egy keveset a szemetes szélén. Majd amikor nem nagyon volt rá pénz és még annyira sem volt idő végső formába önteni az eddigi piszkozatokat, na akkor jöttünk rá, hogy KELL EZ NEKÜNK,

www.primipilatus.ro

 hogy jó honlap kell, mert utáljuk a középszerűséget és kiborít a sok barkácsmunka, amivel nap mint nap találkozunk, online és a valóságban egyaránt.


Már volt több jó ajánlatunk, a piszok olcsótól az a kissé túlárazottig. Egyikről sem éreztük azt, hogy ne lenne jó, mindenkinek volt egy két meggyőző projekt a tarsolyában, de teljesen egyik sem győzött meg. Végül augusztus 15-én kerültünk kapcsolatba a Gingerpen design stúdiótól Kirmaier Gáborral, akit (vagy legalább a nővérét) ismernem kellett volna a gimiből, de mégsem. 

Munkamódszerében az tetszett a leginkább, hogy érdekelte, hogy mit miért és hogyan csinálunk, mi az értelme a működésünknek, van-e társadalmi haszna a munkánknak stb. A közös munka alatt soha nem éreztem, hogy én lennék az egyszerű paraszt vagy a vidéki kisvállalkozó, Ő meg magasan képzett fővárosi látványtervező, aki majd jól megmondja nekem, hogy mi a téma és nekem pont úgy lesz jó.  Ez már önmagában egy élmény volt a sok faragatlan megjegyzés után, amibe az elmúlt 8 évben gazdálkodóként sikerült belefutni.  

Annak ellenére, hogy a honlapunk náluk mellékszálon futó projekt volt, minden részlete maximális figyelmet kapott. Ha javítást kértem, javította. Ha ki szerettem volna próbálni egy új beállítást, pikkpakk elkészült. Ha hülyeséget kértem, szólt, hogy gondoljam meg. Így reszelgettük a honlapot esténként a skype-on amíg mindketten elégedettek nem lettünk az eredménnyel.
http://www.gingerpen.com
A honlap román nyelvű változatát Ferencz Tímea fordította. Ez is határidőre elkészült, pontos ,összeszedett munka volt. Egy-két szakkifejezés picit kifogott rajta, de 15 perc finomhangolást követően már mehetett is honlapra. A magyar szöveg korrektúrájával szintén sokat dobott a honlap színvonalán.

Nagyon feldob, hogy végre volt egy többszereplős projektünk, földrajzilag szétszórt, egymást alig vagy egyáltalán nem ismerő emberekkel, ahol mégis mindenki tudta és tette a dolgát. Több ilyen emberrel, mint Gábor és Timi, bizonyára jobb, boldogabb és hatékonyabb országban élnénk, ahol a fiatalok közt a fő téma nem a kivándorlás lenne...

Mi meg kicsit nagyobb lbizakodással vágunk neki, az év utolsó nagyobb kezdeményezésének, a székhelyünk környezetének rendezéséhez.


2012. július 18., szerda

8 óra munka, 8 óra készenlét

8 óra munka, 8 óra készenlét, 8 óra ne szórakozzá' má', hogy ma sem esett!
8 óra munka, 8 óra munka, 8 óra munka, nem beakadt a tű, csak kampány van a mezőgazdaságban.

2012. június 5., kedd

Talaj és agyag közt - Kassay Zsombor barátommal

Zsombor fúr
 Terveink elkészítéséhez szükségünk volt 1 agrókémiai és talajtani elemzésre. Az elemzéshez meg talajmintára. A talajmintához meg geológusra, amiből akad 1-2 megbízható arc a baráti körben, de a feladatra a legalkalmasabbnak Kassay Zsombor barátunk mutatkozott. Hiszen teljesen másként, fúr, vesz mintát és csomagol az ember, ha valamelyest juhász is, erdővidéki gyümölcsnemesítő ősökkel, mintha csak parlagi geológus lenne. Ez persze badarság, de sokkal szórakoztatóbb így a kiszállás, a helyszíni teszek-veszek meg egyáltalában minden, ha közben jól megváltjuk az agrárvilágot. Na, ettől egy kicsit elhúzódott a dolog és majdnem odavert a húsvéti zápor. Zsombort is egyre gyakrabban hívta a felesége, mert tudja ám, hogy mennyi idő egy mintavétel és nem igazán akart  összeállni a kép, hogy mivel is telik ennyire az idő.

Szóval, bepöccentettük a Cobrát (ez a pöccentés kb. 5 perc szerencsétlenkedést jelentett a részemről, mert mindenképp ki akartam tanulni a mesterséget), ami lepüfölte 1,5 méter mélyre a mintavevő rudat és amikor kihúztuk már tudtam, hogy eddigi elképzeléseink a szemétben végzik. Igaz, modern technikával szinte minden talajt meg lehet erőszakolni, de egyrészt ez nem áll rendelkezésünkre, másrészt többre tartjuk a leleményességet az erőszaknál. Szó mi szó, ennyire kötött rosszul szellőző talajban nem lesz széltörő akácos sáv, ami nemcsak a talajt köti, de a nitrogént is a talajba, árnyékolja a juhot, védi talajt a gyors kiszáradástól, remekül mézel stb. stb. stb. Ugyan kicsit fagyérzékeny, de az ellen majd védi a globális felmelegedés....

Néhol annyira remek agyagot találtunk -nem is olyan mélyen-, hogy már azon élcelődtünk, hogy hagyni kellene a birkákat a francba és bányát nyitni. Aki hajlamos az ilyesmire, az nyugodtan indítson pletykát, riogassa a helybélieket, és úgy egyáltalán ne fogja vissza magát, művelje a szokásos dolgait, én meg gondoskodom arról, hogy ez is pletyka, felesleges riadalom, idő és szópazarlás maradjon, mint annyi minden más, amivel fiatal korom ellenére hírbe hoztak.

Az időre hajazó borúlátással még 3 másik ponton fúrtunk. Zsombor barátom (telefonszáma 0742040738), aki a mintavételeken kívül geofizikai vizsgálatokat/tanulmányokat is készít a  TOTAL PROIECT kft. kötelékében pl. építkezésekhez, ügyesen becsomagolta őket anyósom meg bevitte a Hargita megyei agrokémiai és talajtani intézte (OSPA Harghita). 

Ottjártunkkor épp eláztatták őket a fölöttük székelő "magosok", de a körülmények ellenére segítőkészek és kedvesek voltak. Jó arcot vágtak 1-2 szerencsétlenkedésünkhöz, de azt azért nem mondanám, hogy az ügyfélszolgálaton alapuló kapitalizmus minden vívmányát elsajátították volna. Pár hét és át is küldték e-mailben az eredményeket. Túl sok mosolyt nem csalt az arcunkra amit találtak, de legalább van valami szakmai információnk  a talaj milyenségéről. Ennek alapján már jobban tervezhető a termelés, a szükséges munkálatok, gépek és a remélt haszon is, ez utóbbi bizonyára egész közel lesz a 0-hoz, de legalább meglepődni nem fogunk. :-))

2012. április 18., szerda

Komondor kiskutyák

3 meseszép kiskutyával ajándékoztak meg komondoraink. A szülők Mátyás Király Udvari Bögre és Mátyás Király Udvari Arad aránylag új szerzetek a birtokunkon. Mindketten kiváló tanya és területőrök, gondos tenyésztői munka áll mögöttük. Több testvérük és alomtestvérük öregbítette már a fajta és a tenyésztő, Berczeli Antal, hírnevét úgy kiállításokon, mint eredeti feladatkörükben; juhászatok, gulyák és nagy kiterjedésű birtokok megvesztegethetetlen őreként. Míg Bögre gondosan szoptat, Arad és Bundás egyre türelmetlenebbül várja tanyákon a juhok érkezését. Addig -gondolom- naphosszat hevernek és napsütésről, zöld fűről és vidám báránykákról álmodnak.

Barka, Bogáncs és Bátor, akit a pofiját uraló méltóságteljes és önelégültségre utaló vonások miatt csak Báthory uramnak hívunk, május közepén/végén költözne új gazdájához. Igény szerint, törzskönyvvel vagy az nélkül, reális áron, kizárólag jó helyre.
Jóravaló juhásztársaknak 25% kedvezménnyel.
Báthory uram ébredése

....és alvása
A boldog anya és a boldog gazda
Ha még nem említettük volna, felfogásunk szerint a komondor, a kutyák királya és nem a (kis)királyok kutyája. Ezért olyan esetleges gazdik jelentkezését várjuk, akik egy önállóan és tisztességgel dolgozó ebre vágynak nem egy ül-fekszik-kúszik-mászik keljfeljancsira.

2012. március 28., szerda

A követendő példa - Livigno


Már 3 évvel ezelőtt megírhattuk volna ezt a bejegyzést, hiszen akkor jártunk először az alább bemutatásra kerülő faluban. Livigno, a svájci-olasz határ mentén fekszik egy kis szorosban, 1800 méter magasan, a Stelvio Nemzeti Park nyugati csücskében.

Hogy mégis miért most kerül bemutatásra Livigno? Nos, az idén januárban visszatértünk, ezúttal síelni, és úgy éreztük, ez a falucska kitűnő példa arra, hogyan lehet fából vaskarikát csinálni.

Mint említettem, Livigno ezernyolcszáz méter tengerszint feletti magasságban fekszik. Három irányból lehet megközelíteni, de a havazás beálltával két bejáratot lezárnak, és csupán egy egysávos alagút marad nyitva, Svájc (Szent Moritz) irányából. Szó mi szó, eléggé izgatottak voltunk, amikor a téligumikat és hóláncokat nézegettük. Abban már az elején megegyeztünk, hogy igenis kifizetjük a 32 eurós svájci autópálya-matricát, nem kockáztatunk fölöslegesen. Az utolsó száz kilométert így is sötétben, kanyargós hegyi utakon kellett megtenni. A hóláncot azonban nem kellett használni, mert a hókotrók óránként járnak az települések között, így még a legsűrűbb havazásban is csak kétszer kapcsolt be a kipörgésgátló. Azért mégis melegség járta át a szívünket, amikor este 8-kor -24 fokos hidegben a Munt la schera 3,5 kilométeres alagútján átgördülve megpillantottuk Livigno fényeit. Azon már nem lepődtünk meg, hogy a centro de turismo zárva volt, sötétben amúgy sem találtuk meg az általuk leírt nagy kék házat, de fél óra telefonálgatás után autóval elénk jöttek, és signora Marissa angolul nem túl jól beszélő kb 12 éves fia átadta nekünk a kulcsokat. (A beszélgetés körülbelül így zajlott: „You ski?” „No ski?”  „I show you ski” „Andiamo”). Az elsöprő többség azonban beszél 2 idegennyelvet (német, angol).

A síkölcsönzést és a sípályákat most nem részletezem, de muszáj megemlítenem, hogy a 115 km sípálya felvonói óránként 47300 embert képesek szállítani. Szóval, 1 óra alatt bármelyik székely város lakosságát felcuccolják a völgyből akár 3000 m magasra is. 

Inkább arra szeretnék  kitérni, hogy hogyan lehet ilyen zord körülmények között virágzó faluturizmust kiépíteni. Azt hiszem, az egyedüli faktor, amit mi nem tudunk a Hargita lábánál pótolni, az az, hogy a falucska teljes áfamentességet élvez. Éppen ezért minden átlagosan 25-35 százalékkal olcsóbb a megszokott európai áraknál. Ezzel nyilván nem tudjuk felvenni a versenyt. A következőket viszont pótolhatnánk.

A vendég mindennél fontosabb. Persze ez a turizmusban magától értetődő. Ottlétünk alatt bármilyen problémával, kérdéssel fordultunk a helyiekhez, mindig segítségre találtunk. Jópárszor visszacseréltük a síbakancsokat, mert kicsi volt, vagy nagy, vagy szorított, vagy nem tetszettek rajta az aranycsatok. Egyszer sem éreztük azt, hogy neheztelnek ránk emiatt.  

Gasztronómia. Ki ne szeretné az olasz konyhát? Pizza, pasta, espresso. De a Hargita tetején nálunk sem termel senki olajbogyót, paradicsomot, és nem jő dús kalásszal a sárguló nyár, ahogy Juhász Gyula mondaná. A helyi specialitás tehát a pizzocheri, egy kövek közt őrölt hajdinalisztből készült tésztaféle. Recseg-ropog még a homok a fogad között, de akkora szeretettel tálalják a jó vargányagombával, hogy képtelenség otthagyni a tányéron. Hozzá pedig panna cotta, friss ricotta erdei gyümölccsel. Hatalmasakat ettünk, igen jutányos áron, többnyire egyszerű, de ízletes étkeket. Precíz, kedves kiszolgálással, megbízható minőségben, sznobizmus vagy fellengzősség nélkül. Minden helyen, minden fogásban az élet egyszerűségének tiszteletét lehetett látni.

A Latteria  (befagyott az ablak, nem tudtuk lehúzni.):-(
Állattartás. Egyik kedvencünk volt az emeletes állattartás. A hagyományos sondrioi házakban a földszinten laknak az állatok, az emeleten, részben a padláson tárolják a szénát, az istálló másik oldalán meg a hálószoba kapott hagyományosan helyet, hogy az állatok melegéből és a széna szigetelésből profitáljon. Mellesleg akkor is jól jöhet ez a közvetlen közelség, ha éjszaka sürgősen át kell lépni a marhákhoz pl. 1 ellésnél segíteni. Beszéltem egy fotóssal, aki ilyen helyen szállt meg, azt mondta hallani a tehenek csoszogást. :-)) Ez természetesen nem érvényes az új építésű apartmanokra, ahol minden tipp-top, összkomfortos és még annál is több. Ezek a földszinti tehenek inkább a tájjelleget őrzik, mint a termelést szolgálják, de tisztes részben ők adják azt a friss tejet, amit a falucska tejfeldolgozója használ fel. A tejfeldolgozó/csárda csak helyi termelőktől vásárol fel tejet, a beszállítók gazdaságai átlagosan 1900 m tengerszint feletti magasságon helyezkednek el és senki nem termel 1500 m alatt. 
A tejcsárdában fogyasztható friss tej, joghurt, ricotta, sajttál, ugyanakkor elvitelre helyben csomagolják, cimkézik a termékeket. A tejfeldolgozó néhány évvel ezelőtt épült, egy régi víztisztító alapjaira, az Európai Unió vidékfejlesztési alapjából társfinanszírozva. A termelési csarnokot üvegtető borítja, így bárki megtekintheti a termelési folyamatot, sőt, termékkóstolóval egybekötött üzemlátogatáson is részt lehet venni.
Nyár. Ez a bekezdés azért fontos, hogy lássuk, hogyan éli túl egy síközpont e számára kedvezőtlen évszakot. Nos, Livignot nyáron ellepik a bringások, akik fekete és piros pályákon extremebikeoznak, a leghosszabb pályák felvonói szállítják a downhill-re vetemedőket. Rendszeresek az edzőtáborok a biciklis körversenyekre. És legalább ennyi a friss hegyi levegőre vágyó nyugdíjas és az egynapos kirándulásokra vágyó kisgyermekes család. Emellett legalább öt lovarda kínálja szolgáltatásait, a semmittevők pedig elnyúlhatnak az imént említett latteria teraszán, és fogyaszthatják a havasi tejből készült fagylaltokat friss erdei gyümölccsel. Ebben a kivitelben és ebben a környezetben új értelmet nyer az olasz fagylalt.
Bormio  - Bagni Vecchi
Extra. Amire ma mindenki vágyik. Aminek 3 éve még nyoma sem volt, az tavaly megnyitotta kapuit Livignoban. Egy hatalmas wellness központ, ahol síelés után vagy helyett lehet egész nap pancsolni, szaunázni, gőzfürdőzni. Belátom, nem veszi fel a versenyt a 35 kilométerrel távolabb fekvő Bormio termálfürdőjével. De az biztos, hogy mindenki legalább egyszer eljön ide, már csak azért is, mert a helyi turisztikai iroda kedvezményes belépőket ad mindenkinek, aki szállást foglal Livignoban.
 A fentieket összefoglalva és a tanulságokat levonva következzen tehát néhány ötlet, amivel mi is jobbá tehetjük szolgáltatásainkat.

  • Megközelíthetőség - ahhoz, hogy a vendég nálunk szálljon meg, fontos, hogy el is tudjon jutni hozzánk. Livignoba pl. közvetlen autóbuszjárat van a milánói reptérről, akár Kolozsvárról is odarepülhetünk minden macera nélkül. Ez persze közös ügy. A jó utak, megfelelő internetes és telefonos elérhetőség nélkülözhetetlen. És legalább ennyire fontos, hogy legyen parkolóhely az autónak és segítsen valaki felcipelni a bőröndöt a manzárdszobába.
  • Szolgáltatás - még ma is tartják sokan, hogy a nyugati turista arra vágyik, hogy rossz lovasszekéren, göröngyös utakon kirázassuk a veséjét. Biztosan ez is kalandos, de akkor gondoskodjunk róla, hogy vendégünk az így kiváltott kulturális sokkot pihe-puha dunnában pihenhesse ki. Legyünk nyitottak, figyeljünk a vendég igényeire. A valós/létező elvárásait teljesítsük az Ő elképzelése szerint, és ne azt erőltessük rá azt, ami szerintünk a legjobb neki.
  • Hagyományőrzés – az irodai munkába beleszürkült, aktív kikapcsolódásra vágyóknak. Szőnyegszövés, lepénysütés, birkanyírás kellően kulturált környezetben sok mókával vegyítve biztosan kedves emlék lesz. A lényeg a vendég aktív részvétele, őszinte tisztelete és a vendéglátó türelme.
  • Hozzáadott érték - A kedvesség és szolgálatkészség a torokmaró oroszhegyi szilvapálinkát is ihatóvá, a legzsírosabb birkapörköltet is ehetővé teszi, de azért figyeljünk az általános irányvonalakra. Nemárt, ha a pálinka illatáról mindenki érzi, hogy milyen gyümölcsből készült. A hagyományos kerítésszaggató mellett legyen a kínálatban olyan ital is, amit fogyasztani élvezet és nem virtus.
  • Felejtsük el a „nálunk száz évvel ezelőtt is így csinálták, s ha nem tetszik, nézze meg máshol” hozzáállást. 
  • A belföldi visszatérő turizmus megteremtése és kiszolgálása legyen a fő cél.

2012. január 25., szerda

Újra fizet az APIA!

2012 január 24 és 27 között összesen 516,21 millió eurót (2,24 milliárd lejt) fog folyósítani a jogosult gazdáknak a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség.

Ebből 420,45 millió euró (1,82 milliárd lej) érkezik az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból és 95,76 millió euró (417,30 millió lej) a nemzeti költségvetésből.

A mostani kifizetések során egységes területalapú támogatást (SAPS) összesen 1,002 millió gazdának utalnak át összesen 417 millió euró értékben.

Piaci intézkedésekre 3,45 millió euró termelés-független nemzeti kiegészítő támogatásra pedig 95,76 millió euró kifizetését engedélyezte az ügynökség.

A teljes sajtóközleményért; katt.

2012. január 2., hétfő

Segélyfüggőség a mezőgazdaságban

Eredetileg "Az segély áfium ellen való orvosság" címet szerettem volna adni, de keresőoptimalizálás korában kb. 0 idetévedő olvasóra számíthattam volna. Zrínyit, ma önszorgalomból valamivel kevesebben olvassák mint blogunkat, így a kereskedő, főnemes, hadvezér, államférfi és költő máig élvezhető és tanulságos "Ne bántsd a magyart – Az török áfium ellen való orvosság " korrajzával való asszociáció is rögvest elbukott volna a közoktatás éppen aktuális reformjánál. Ha valaki mégis kedvet kapott volna hozzá, hát katt a fenti linkre....
Revenons à nos moutons (vissza a mi juhainkhoz) 

Még tavaly novemberben körvonalazódott bennem a probléma, csak mindig halasztottam tettem-vettem az írást. Meglepő, hogy 2007 óta mennyire átalakult a mezőgazdasághoz való viszonyunk. A békés kocsmai társalgásoktól a szakmai fórumokig szinte mindenhol több szó esik az EU-s támogatásokról, mint az időjárásról, termésről, a piaci árakról, fejlesztési vagy értékesítési lehetőségekről (az EU által társfinanszírozottakat leszámítva). 
Hangsúlyoznám, hogy nem az EU-s csatlakozás következményeit vagy az agrártámogatások szükségességét vagy hasznosságát próbálom boncolgatni csupán a segélyezés ezen formáihoz való viszonyunkra, általánossá váló kedvezményezetti/segélyezetti magatartásunkra, vállalkozói attitűdünkre próbálok rávilágítani. A többesszám első személy most főként a székelyföldi gazdatársadalomra vonatkozik és nem ránk, mint Apróbirtokra, bár mi is hordozzuk a csoport gyengeségeinek 1 részét.

Az alapvető problémát a támogatás/segélyhatékonyságra optimalizált üzleti tervezés és a segélyközpontú gondolkodásmód térnyerése jelenti. Ebből fakadnak rossz gondolkodási sémák és a vakvágányra vezető célkitűzések.  Pl a szokásos üzleti kérdéseket, mint a: mennyi az előállítási költség? Kinek, mennyiért, mekkora haszonnal tudom eladni a terméket?, milyen ismeretekkel rendelkezem az előállításához? Szóval, ezek az alapvető kérdések valahogy leegyszerűsödtek az egyetlen mennyi támogatást/segélyt adnak rá? felvetésre. Pontosabban sok esetben a felvetés is hiányzik a gyakorlatban csak nagy támogatás = csináljuk a képlet. Vagy igen sok esetben csináljunk úgy mintha csinálnánk és szerezzük meg a támogatást/segélyt. 

Ahogy a fenti példából is kitűnik, a hibás fókuszból adódóan teljesen más dolgok foglalkoztatják a segélyfüggőségben élő gazdákat, mint a piac és vállalkozás orientált társaikat. A segélyfüggők, bár bizonyára elsőként fognak tudomást szerezni minden új támogatási formáról, hozzáférési módokról, nagy és kiskapukról és figyelemre méltó ügyességgel vagy ügyeskedéssel jelentős összegekhez jutnak majd hozzá, de elveszítik a piaci rutint, a versenyfeltételek közti életképességet, az állami védőháló nélküli kockázatot, a hatékony termelés tudományát, az eladható termékek előállítási feltételeit stb... 

Ki lesznek szolgáltatva a segélyezőnek és az annyira divatos megszorítások korában apadni fognak a források, nőni fog a feszültség köztük és a társadalom többi szereplője közt. Gyűlni fog bennük a gyűlölet a segélyező társadalom; az állam, az EU, az iparmágnások vagy az egyszerű munkások iránt, akik adóznak, amiből támogatást fizet az állam, de módszeresen mindenből a legolcsóbbat veszik, amit valahogy sosem a helyi kisgazda termel. Innen már csak 1 macskaugrás a sztrájk, a bojkott, a politikai zsarolás és a többi hírekből, történelemből vagy akár a székelyföldi mindennapokból jól ismert helyzet. A segélyezett, aki elfelejtette vagy meg sem tanulta a piac működését,  nem fogja érteni, hogy a társadalom miért nem érti meg, hogy ennyi pénzből a mai világban, a mai feltételek mellett már nem lehet megélni. A társadalom is megfogalmazza a maga kéréseit, az iparmágnás és a munkás, hogy mindezt miért az ő adójából fizetik, amikor ő úgyis mindig külföldit vásásról (vagy mert az az olcsóbb, vagy mert az a jobb), a suszter, hogy ő miért nem kap támogatást, amikor ő sem él jobban, mint a gazdák sőt... A turista, hogy miért pont az ő nyaralását kell tönkretenni határblokáddal, amikor ő is fizeti a segélyben kiosztott adót, a politikus meg gyorsan kiszámolja, hogy lehet a legolcsóbban a legtöbb szavazatot szerezni. Lenni szokott, hogy a segélyezés hálás ötlet....

És lassan ott vagyunk ahol a part szakad. Nem értjük egymás bajait, mindenki tudja a tutit, hogy a másik félnek mit kellene tenni csak a saját sorsából nem látja a kivezető utat és nem veszi a fáradtságot, hogy a másik félen segítsen. Ha őszinték akarunk lenni, akkor Romániában már van 1 széles társadalmi réteg amely valamikor beleesett a segélyfüggőség csapdájába. Általánosan romáknak nevezzük őket, de a jelenség messze túlgyűrűzik az etnikai határokon. A papíron rokkant, de Spanyolországban keményen eprészők ezrei is idetartoznak. És sajnos egyre több gazdatársunk várja ugyanúgy a "földalapút", mint az általuk annyira utált romák a "szociálist". Igen sokan pedig ugyanúgy megszegik a társadalom konvencióit, mint a segélyhatékony romák. Ugyanúgy nem értik az alapokat, hogy valaki adót fizet és ezt kiosztják nekünk támogatásban/segélyben, és ezért nekünk, kedvezményezetteknek, nyújtanunk kell(ene) valamit cserébe a társadalomnak pl. megfizethető, egészséges és biztonságos élelmiszert vagy gondozott környezetet, tiszta levegőt, esetleg felhőtlen szabadságot. De, aki másokat is bajba sodorva felgyújtja a legelőket, a más földjére kér jogtalanul támogatást vagy műveletlen gazt és bozótot mondja kaszálónak, az ugyanúgy becsapja az őt életben tartó társadalmat, mint az a szociális segélyből élő, aki ellógja a közmunkát, nem iskoláztatja a gyerekét stb.

Meglátásom szerint, az eredendő bűn nem az etnikum, hanem a krónikus segélyfüggőség! Jó lesz vigyázni, és a fenntartható, kereslet alapú fejlődésre összpontosítani. Hülyeség 1 vonatot letéríteni a sínekről csupán azért, mert belőle kihajolva 200 méterrel odébb kiválót gombászhatunk.

Ugyanakkor a támogatásokra/segélyezésre szükség van, hogy a mezőgazdaság a közel 100 éves lemaradását részben behozhassa. A támogatásokat nem igényelni butaság, de nem szabad szem elől téveszteni, hogy mi az eszköz és mi a cél, és betűre pontosan be kell tartani a társadalmi konvenciókat i.e. ellenszolgáltatást nyújtani a közpénzekért.
Mezőgazdasági vállalkozásunk tervezésekor figyeljünk mindig a piaci lehetőségekre és kihívásokra. Vegyük számba saját ismereteinket és hiányosságainkat valamint a termékeink/szolgáltatásaink iránti keresletet.
Törekedjünk arra, hogy a központi támogatás nélkül is legyen életképes és nyereséges a gazdaságunk. A támogatás/segély legyen csak bónusz, a hab a tortán, és fordítsuk a hatékonyságot javító beruházásokra.

Hát ezekkel az félelmekkel és ötletekkel kívánok minden törekvő gazdatársamnak sikerekben gazdag 2012-t, és várom, hogy újra bárányokról és borjakról beszélgessünk, nem lemaradva a támogatásokról sem!

Üdvözlettel:
Gazduram